Hiện tại Ban quản trị (BQT) nhận thấy việc đăng ký tài khoản thành viên trên diễn đàn có nhiều việc không rõ ràng.

Cụ thể:
- Việc khai báo email ảo;
- Đưa và cung cấp các nội dung, bài viết sai vị trí.

Vậy nên, BQT xin thông báo:

- Khi các thành viên mới đăng ký sẽ cần phải sử dụng 1 email thật của mình.
- Đối với các thành viên đã đăng ký thành công và đang hoạt động , BQT sẽ tiến hành kiểm tra và xóa các tài khoản ảo
- Các bài viết nếu đặt sai vị trí chuyên mục, BQT sẽ di chuyển sang đúng chuyên mục , nếu quá 03 lần BQT sẽ xóa bài và không cần thông báo.

Vậy kính mong các thành viên tôn trọng và cùng chúng tôi xây dựng diễn đàn hoàn thiện hơn.

Kính báo.Các bài viết cùng thể loại: